อินเดียและจีน เรียกร้องสิทธิ์ที่ดีน ที่ หุบเขากัลวาน

June 18, 2020

อินเดียและจีน อ้างสิทธิ์ในการอ้างสิทธิ์จีนจากหุบเขากัลวานซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดการปะทะกันของ ทหาร ทั้งสองฝ่ายในตอนนี้การปะทะกันล่าสุดของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้ทหารอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย 20 คนและทำให้จุดประกายความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ ขึ้นในตอนนี้ กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียได้กล่าวว่าการอ้างสิทธิ์ของจีนในหุบเขากัลวานนั้น

 เกินจริงและไม่สามารถป้องกันได้ในขณะเดียวกันภาพของอาวุธที่ใช้ในการโจมตีทหารได้ก่อให้เกิดเกิดความขัดแย้งขึ้นในอินเดีย ในตอนนี้ทั้งสองประเทศได้ติดต่อหาลือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังไม่เป็นมันติฉันที่จะยุติกับการขัดแย้งในครั้งนี้ได้ ซึ่งทางการประเทศอินเดียเองได้ศูษย์เสียทหารไปกว่า 20 นายด้วยกัน

อินเดียและจีน เกิดการปะกะกันขึ้นจะทำให้สงครามประทุขึ้นอีกหรือไม่ ?

อินดียและจีน ได้มีความขัดแย้งเรื่องเขตแดน ระหว่างหุบเขากัลวานมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ในตอนนี้ในเรื่องการแบ่งแคว้งและเขตแดนยังไม่ลงตัว ซึ่งทำให้เกิดการะปะทะกันของทหารทั้งสองฝ่ายจึงในตอนนี้ หลายมุมมองได้มองมาว่า จะเกิดสงคราขึ้นหรือเปล่า ทั้งนี้ หุบกัลวาน ในลาดักห์มีสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและภูมิประเทศที่มีความสูงสูงตั้งอยู่ทางตะวันตกของ LAC และอยู่ใกล้กับอักษชีชินพื้นที่พิพาทที่อ้างสิทธิ์โดยอินเดีย และมีหิมะที่ตกอยู่ตลอดเวลาในตอนนี้ ยังสรุปไม่ได้ว่าจะมีการปะทะกันอีกครั้งหรือจะเกิดสงครามระหว่างสองประเทศหรือไม่ เพราะการแบ่งเขตแดนที่ไม่ชัดเจนนี้มีความขัดแย้งมาเป็นเวลานานและไม่เคยได้ข้อสรุปที่ลงตัวซักที

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก : ufabet