US Treasury เตรียมที่จะกู้เงิน 617 พ้นล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนธันวาคม 2020

November 3, 2020

US Treasury คาดการณ์ว่าจำเป็นจะต้องกู้เงิน 617 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2563 เนื่องจากทางรัฐบาลเพิ่มการขายหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลังเพื่อให้ครอบคลุมการขาดดุลงบประมาณ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเงินกู้ยืมที่สามารถทำการตลาดได้เพียง 617 พันล้านดอนลล์ในไตรมาสเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวามคมและจะเพิ่มขึ้น 35.9 เปอร์เซ็นต์จาก 454 พันลานดอลลาร์ที่รัฐได้กู้ยืมในไตมาสกรกฎาคมถึงเดือนกันายน แต่มันจะต่ำกว่าสถิติดตลอดกาลที่ 2.75 ล้านด้านดอลลาร์ที่ยืมมาในไตรมาสเมษายนถึงเดือนมิถุนายน

US Treasury คาดการณ์ว่าจำเป็นจะต้องกู้เงิน 617 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี 2563 เนื่องจากทางรัฐบาลเพิ่มการขายหลักทรัพย์ของกระทรวง

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ทั้งนี้ยอดการกู้ยืม ทั้งหมดอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่สภาคองเกรรสผ่านมาตรการบรรเทาทุกข์ 3 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อจ่ายเป็นเงิน 1,200 ดอลลาร์ให้กับบุคคลสนับสนุนธุรกิจการขนาดเล็กและขยายผลประโยชน์การว่างงานอีก 600 คอลลาร์ต่อสัปดาห์อีกด้วย

US Treasury จะต้องเตรียมการประเมินการกู้ยืมของรัฐบาลอีกครั้ง

กระทรวงการคลังประเมินเมื่อวันจันทร์ว่าการกู้ยืมของรัฐบาล จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.13 ล้านล้านดอลลาร์ในไตรมาสมกราคมถึงมีนาคมปีหน้าซึ่งเป็นจำวนเงินที่สามารถใช้เพื่อครอบคลุมมาตรการบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมที่ได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรส การกู้ยืมของรัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อ

ให้ครอบคลุมการขาดดุลจำวนมากที่รัฐบาลกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เนื่องจากรายได้จากภาษีลดลงในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า และ มีการใช้จ่ายในโครงการบรรเทาทุกข์เพิ่มสูงขึ้น

สมัครสมาชิก ฝากขั้นต่ำ 50 บาท คลิกเลย !